Znak obce Křižanovice Logo Znak obce Křižanovice

Obec Křižanovice se představuje Kontaktní informace Úřední deska Vyhlášky Vyhlášky

 

Pohled na obec Křižanovice Obec Křižanovice leží asi 15 km jihozápadně od Chrudimi. Spadá pod Pardubický kraj. Obcí s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem je obec Chrudim.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1329, kdy patřily Křižanovice s celým širokým okolím k újezdu bojanovskému, jehož majitelem byl klášter vilémovský. Když byl tohoto roku předán újezd bojanovský klášterem vilémovským Jindřichu z Lichtenburka, vymínili si opat a konvent vilémovský pro sebe vesnici Křižanovice, v níž měli své hajné a rybáře, kteří směli v řece Chrudimce provozovat volně a svobodně rybolov.

V padesátých letech 20. století byla vybudována na řece Chrudimce údolní nádrž Křižanovice. Údolí řeky bylo v minulosti oblastí s padesáti trempskými osadami, trempové dali řece název „Stříbrná řeka“. Nyní stojí v blízkosti přehrady více než 300 rekreačních chat. Voda z přehrady slouží v současnosti jako zdroj pitné vody pro Chrudim a Pardubice.

U obce se nachází ložisko rud Pb-Zn-Cu s barytem. V 80. letech 20. století zde probíhal geologický průzkum. Práce byly v 90. letech ukončeny. Chloubou obce bývala v minulosti družstevní mlékárna, která byla vybudována na začátku 30. let 20. století. Stavba mlékárny začala v červnu 1934 a provoz v ní byl zahájen již 6. října téhož roku. V 50. letech 20. století byl provoz mlékárny ukončen. Budova byla v 70.letech minulého století přestavěna na prodejnu potravin a pohostinství. V současné době je budova majetkem obce.

Obec byla samostatnou obcí. V 60. letech minulého století byla sloučena do střediskové obce Liboměřice, spolu se sousední obcí Licibořice. Od prosince roku 1990 je obec Křižanovice opět samostatnou obcí. V současné době je zde hlášeno k trvalému pobytu 127 obyvatel.


Obecní úřad

Starosta obce: Vodrážka Michal MVDr.
Místostarosta: Jaroslav Janeček
Zastupitelstvo:Chvojka David, Karlík Josef, Krotil Aleš, Machač Pavel, Pilař Libor

Vybavení obce
Vodovod: ano
Plynofikace: ne
Veřejná kanalizace: ano
ČOV: ano
Rozvod tel. sítě: ano
Škola: ne
Pošta: ne
Zdravotní zařízení: ne

V obci je fotbalové hřiště a menší sportovní hřiště. Rybník v obci slouží v zimě jako sportovní kluziště.

Sbor dobrovolných hasičů - www.sdh-krizanovice.webnode.cz

Fotbalový klub SK Křižanovice - http://www.sk-krizanovice.wz.cz